Bystyremøte 16.06.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
29/09 Protokoll fra Bystyrer 26.05.2009
30/09 Utvidelse av etablert interkommunalt ikt-samarbeid til også omfatte Røyken kommune
31/09 Desisjon av regnskap 2008 for Drammen bykasse
32/09 Desisjon av årsregnskap 2008 for Drammen kommunes lånefond
33/09 Desisjon av regnskap 2008 Drammen Eiendom KF
34/09 Desisjon av regnskap 2008 for Drammen drift KF
35/09 Desisjon av regnskap 2008 for Drammen barnehage KF
36/09 Desisjon av regnskap 2008 for Drammen kjøkken KF
37/09 Desisjon av regnskap 2008 for Drammen parkerinf KF
38/09 Desisjon av regnskap 2008 for Drammensbadet KF
39/09 Desisjon av regnskap 2008 for Drammen konkuranse KF
40/09 Drammen kommune- finansrapport 2008
41/09 Samordning av lokale rus-kriminalitetsforebyggende tiltak
42/09 Gatestatue av Per Sivle - plassering
Interpellasjoner/ spørmål
webløsning fra Serit Itum