Bystyremøte 24.03.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
09/09 Protokoll fra bystyret 17. februar 2009
10/09 Forskrift om åpningstid i serveringssteder i Drammen kommune justering av retningslinjer for bevillingsaker 2008-2012
11/09 Henriks AS, Engene 6 søknad om konseptendring- pokerspill
12/09 Styrking av rutetilbudet for bussen i Drammen
13/09 Evaluering av geriatriløfte Drammen
14/09 Prioritering av spillemidler 2009
Møtestart
Spørsmål/ interpelasjoner
webløsning fra Serit Itum