Bystyremøte 26.05.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
22/09 Protokoll fra bystyret 28.april 2009
23/09 Engene- Erik Børresens gate - Nedre torggate- Scwenckegata, reguleringsplan- avsluttende behandling
24/09 Delegasjon av myndighet etterplan - og bygningsloven
25/09 Stortings-og sametingvalget 2009 - fastsettelse av valgdag og åpningstider på valgdaen
26/09 Høring- forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger
27/09 Beholdere for hundeeksrementer, plassering og driftkonsept
28/09 Skoger skole- inntaksområdet og utbygning
webløsning fra Serit Itum