Bystyremøte 29.08.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
85/06- Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 12. og 20.06.06
86/06- Bystyret- referatsaker
87/06- Kniveåsen Nord, reguleringsplan. Sluttbehandling
88/06- Drammen Havn, justering av vedtekter
89/06- Meld. til bystyret: Fravikelse av tinglyst klausul-Strømsø vgs
Interpellasjoner/spørsmål til bystyre
webløsning fra Serit Itum