Bystyremøte 24.04.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
47/18 Møteprotokoll fra møtet i bystyret 04.04.18
48/18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne årsmelding for 2017
49/18 Status etablering av Nye Drammen - april 2018
50/18 Årsmelding 2017 for Drammen kommune
52/18 Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen Sluttbehandling av reguleringsplan
53/18 Inter-City - Utbyggingsavtale
51/18 Evaluering av arbeidet med rådmannens tiltaksplan
54/18 26/231 - Helleristningen AS - Utbyggingsavtale
55/18 Utbyggingsavtale for Gulskogen senter
56/18 Reduksjon av matsvinn i Drammen kommune
57/18 Høring - rapport fra ekspertutvalg som har vurdert nye oppgaver fra staten til fylkeskommunene
58/18 Frivilligbørs i 2018
59/18 Høring - Utkast til beskrivelse og kriterier for funksjon som universitetsvirksomhet, kombinasjonsstillinger og hospiteringsordninger ved Høgskolen i Sørøst-Norge
60/18 Saksfremlegg-Kriterier til støtteordning for etablering av ladepunkter i boligselskaper og overføring av budsjettmidler
61/18 Friplasser - en del av Kulturskolens sosiale profil
62/18 Endring av plasstyper i SFO og Aktivitetsskole
63/18 Overdragelse av eiendommer på Tangenkaia
64/18 Læringsstøttende team
65/18 Stupetårn på Landfalltjern
66/18 Valg av representanter til kontrollutvalget
Interpellasjon - Victoria Øverland - Interpellasjon nr. 4
Interpellasjon - Hilde Hovengen - Interpellasjon nr. 5
Interpellasjon - Ståle Sørensen - Interpellasjon nr. 6
webløsning fra Serit Itum