Bystyremøte 26.11.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Redgjørelse Vedrørende Innsyn I Saken Rundt First House
138/2013 - Protokoller Fra Bystyret 29.10.2013
139/2013 - Tidsrammer For Servering M.V
140/2013 - Avtale Om Vertskommunesamarbeid Mellom Svelvik Og Drammen Kommune Om Legetjenester I Sykehjem
141/2013 - Høring - Forslag Til Endringer I Opplæringsloven
142/2013 - Høring - Forskriftsendring Om Likeverdig Behandling Ved Tildeling
143/2013 - Status For Drammen Kommunes Mangfold Og Inkluderingsarbeid
144/2013 - Forvaltningsrevisjon - Rapport Fra Buskerud Kommunerevisjon IKS Om Individuell Plan I Drammen Kommune
145/2013 - Økonomiplan 2014 - 2017 /Årsbudsjett 2014
webløsning fra Serit Itum