Bystyremøte 19.12.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
212-Møteprotokoll fra møte i bystyret 28.11.17
213-Orientering Kommunereform - desember 2017
214-Handlingsplan for utviklingshemmede
215-114/312 m.fl. Detaljregulering for Engene 43, 45 og Peder Buchs gate 1
216-114/312 mfl Engene 43, 45 og Peder Buchs gate 1 - utbyggingsavtale
217-Eierstrategi Drammensbadet KF
218-Høring - valg av organisasjonsform for Sør-Øst 110-nødalarmsentral
219-Vestregionens framtid
220-Ny brukerrådsordning i helse, sosial og omsorg
221-Prioritering av spillemidler 2018
222-Marienlystprosjektet og bortfall av avtaler
223-Utkast driftsavtaler 2018
224-Fasilitering av dialogmøter 2018
225-Reglement for Rådet for funksjonshemmede
226-Norges kulturkommune 2019
227-Søknad om fritak fra politiske verv - Mustafa Unsal
webløsning fra Serit Itum