Bystyremøte 20.06.2006 - del 2

Oppløsning:
Laster avspiller
76/06 - regulering av betalingssatser for pleie og omsorgstjenester
77/06 - Grand croissant AS, Harry`s cafe og bar, utvidet skjenke...
78/06 - Nasjonal helseplan(2007-2010) høringsuttalelse fra
80/06 - Skriftlig vurdering i grunnskolen
81/06 - Gjennomføring av kunnskapsløftet i Drammen-status
82/06 - Drammen bykasse-1. tertialrapport 2006
83/06 - Kommuneplan for Drammen 2007-2018 2. gangsbehandling
84/06 - Etablering av papirbredden innovasjon AS
webløsning fra Serit Itum