Bystyremøte 28.09.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
59/10 Protokoll fra Bystyrets møte 15.06.2010
60/10 Tilskuddsordninger i kultur- prinsippgjennomgang
61/10 Kommunale priser- vurderinger
62/10 Revisjon av Drammen kommunes politivedtekt
63/10 Høring-utvidet bruk av politiattester i barnevernet
64/10 Søknad om opprettelse av Drammen Montessoriskole AS
65/10 Høring- forskrifter til sentre for foreldre og barn
66/10 Etablering av interkommunalt samarbeid om krisesentertilbud i Drammensregion
67/10 Høring-pliktmessig avhold forhelsepersonell-forslag om lov-endring og forskrift
68/10 Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken - Vestregionen overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i helseområdet Vestre V
69/10 Forslag til nytt gebyrregulativ for bygge-og delesaker.
70/10 Suppleringsvalg- diverse legater
71/10 Suppleringsvalg for Anya Alma
72/10 Søknad om permisjon fra verv - Kathinka Bull- Engelstad
73/10 Drammen Kjøkken KF - Årsberetning og regnskap 2009
74/10 Høring- Samkommuner
75/10 Kommunestyre-og fylkestingvalg 2011- fastsetting av valgdag og åpningstider
76/10 Høring-NOU 2009:22.samordning av tjenester for utsatte barn og unge
77/10 Endring av Byjubileumskomiteens medlem fra Venstre
78/10 Høring-NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser
79/10 Suppleringsvalg Freddy Hoffmann og Randi Schea
Interpellasjoner
Interpellasjoner
Interpellasjoner
Interpellasjoner
webløsning fra Serit Itum