Bystyremøte 27.09.2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart m/spørretime
95/05 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 30/8
96/05 - Del av Øvre Storgt. 104, 115/840 ("filtfabrikken")..........
97/05 - 117/74,76, Betzy Kjeldsbergsv. 263,265, Åssidensent.....
98/05 - Fremtidig kommunalt eierskap i Vardar AS
99/05 - Konkurranseutsetting av Fjell bo- og servicesenter
100/05 - Etablering av geriatrisk senter
101/05 - Kulturkort for ungdom
102/05 - Utkast til fellesrundskriv om ansvarsfordelingen .............
103/05 - Eldreomsorgsutvalget - møtegodtgjørelse
104/05 - Nytt helårsbad på Marienlyst
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum