Bystyremøte 25.11.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
99/08 Protokoll fra møte i Bystyret 28. oktober 2008
100/08 28/1 Eikhagen vest, reguleringsplan endring av del av.....
101/08 Holmestrandveien med gang-og sykkelvei...
102/08 Reguleringsplan for parkeringshus og forretning- ....
103/08 114/858 - Sanatorieveien 46 - utbyggingsavtale
104/08 Etablering av vestviken 110
105/08 Strategiplan 2008-2011 Rådet for Drammensregionen
106/08 Navnsetting av turveisystemet langs elvebredden
107/08 Høring, endring i lov om vern mot brann, eksplosjon og .....
108/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011
Interpellasjoner
webløsning fra Serit Itum