Bystyremøte 28.10.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
92/08 Protokoll fra møte i Bystyret 23. september 2008
93/08 Buskerudveien 172, klage over reguleringsplan for barnehage.
94/08 Bosetting av flyktninger - vurdering og anbefaling
95/08 Ny graveinstruks Drammen kommune
96/08 Navnsetting av turveisystemet langs elvebredden
97/08 Drammen kommune 2. tertialrapport 2008
98/08 Endring av vedtak i sak 17/08 oppfølging av økonomiplan...
Interpellasjoner/spørsmål
webløsning fra Serit Itum