Bystyremøte 31.01.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart m/spørretime
1/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 20.12.05
2/06 - Bystyret - referatsaker
3/06 - Øvre Eikervei, sykkelvei, reguleringsplan, sluttbehandling
4/06 - Forvaltningsrevisjon - rapport fra undersøkelse om fosterhjem
5/06 - Innkjøp av varer og tjenester i Drammen komm-forvaltnings....
6/06 - Plan for forvaltningsrevisjonen
7/06 - Plan for selskapskontroll
8/06 - Valg av nytt varamedlem til Havnerådet
9/06 - Høringssak - NOU 2005:18, fordeling, forenkling, forbedring...
webløsning fra Serit Itum