Bystyremøte 27.10. 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
59/09 Protokoll fra Bystyret 22.09.09
60/09 Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009-2012 sluttbehandling
61/09 Høring- endringer i kommunehelsetjenesten
62/09 Høring - NOU 2009:18 rett til læring
63/09 Kjøsterud nordre, reguleringsplan.Sluttbehandling.
64/09 Høring- rapport: forslag til fremtidig organisering av nød-meldetjenesten
65/09 Drammensregionens branvesen (DRBV)- utvidelse av selskapet
66/09 Bygningsmassen ved Drammens teater-forvaltningsavtale
67/09 Nytt selskap for kulturarenadrift- politiske føringer
68/09 Ansettelse av ny rådmann i Drammen kommune
69/09 Drammen kommune - 2. tertialrapport 2009
Interpellasjoner/ spørsmål
Interpellasjoner/spørsmål
webløsning fra Serit Itum