Bystyremøte 14.02.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/12 Protokoll Fra Bystyrets Møte 22.11.11 Og 13.12.11
02/12 Kobbervikdalen Pukkverk
03/12 Avtaler - Vestre Kommunehelsesamarbeide
05/12 Stemmerettsjubileet 2013
06/12 Høring - Bruk Av Offentlig Tilskudd Og Foreldrebetaling
07/12 Kommunalt Tilskudd - Ikke Kommunale Barnehager 2012
08/12 Ferielukking I Skolefritidsordningen
09/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vold Mot Lærere - Oppfølging
Spørsmål - Boligsituasjonen I Drammen
Spørsmål - Tiltak I Konnerudgata
Spørsmål - Mulighet For Nytt Sykehus I Drammen
Spørsmål - Eldreomsorg I Drammen
webløsning fra Serit Itum