Bystyremøte 24.03.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
23/2015 - Møteprotokoll Fra Bystyret 17.02.2015-FEIL
24/2015 - Målrettet Økonomisk Satsing På Fysisk Aktivitet,Idrett
25/2015 - Høring - NOU 2014:12 Åpent Og Rettferdig - Prioriteringer I Helsetjenesten
26/2015 - Kreftings Gate 33, Planprogram Med Konsekvensutredning
27/2015 - Høring - NOU 2014:8 Tolking I Offentlig Sektor - Et spørsmål Om
28/2015 - Høring - Endring I Førerkortforskriften - Vedlegg 1 Om Helsekrav
29/2015 - Avtale om Bruk Av Anleggsbidragsmodellen
30/2015 - Høring - Oppheving Av Kommuneloven Kapittel 5B. Samkommune
31/2015 - Evaluering Av Sitteskulpturprosjektet
32/2015 - Høring - Forslag Til Endring Av Kompetansemål I Svømming
33/2015 - Høring - Forslag Til Ny Forskrift Om Politiattest I Barnehager
34/2015 - Pilotprosjekt Svømming - 1 Trinn Brandengen Skole
webløsning fra Serit Itum