Bystyremøte 21.06.2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Start møte med spørretime
65/05 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 30.05.05
66/05 - Bystyret - referatsaker
67/05 - Del av Hamborgstrøm, Øvre Storgt. 38-52 og Strømsgt. 4-10...
68/05 - Øvre Sund/Gropa, reguleringsplan - sluttbehandling
69/05 - Byggkvote på Konnerud - endring av kommuneplanens...
70/05 - Drammenselva, brygger for boliger langs elva - retningslinjer
71/05 - Sykkelstrategi for Drammen 2005-2015
72/05 - Budsjett uten tall
73/05 - Strategisk næringsplan for Drammensregionen
74/05 - Strategisk utgangspunkt for økonomiplan 2006-2009
75/05 - NOU 2005:3 - fra stykkevis til helt - høringsuttalelse fra...
76/05 - Drammen bykasse - 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2005
77/05 - Evaluering av arbeidsformer og politisk styringsstruktur 2005
78/05 - Etabl. av eldreomsorgsutvalg i Drammen kommune
webløsning fra Serit Itum