Bystyremøte 31.05.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
54/2016 - Møteprotokoll Fra Bystyret 26 APril 2016
55/2016 - Valg Av Representanter Til Kontrollutvalget
56/2016 - Valg Av Styremedlemmer Til Kommunale Foretak (KF) Og Drammen Kommunale Pensjonskasse For Perioden 2016 - 2018
57/2016 - Kommunereform Status 31.05.16
58/2016 - Målsetting Om Språkkrav Knyttet Til Ansatte Og Underveisrapportering
59/2016 - Dobbeltspor Gulskogen - Hokksund Med Hensettingsanlegg For Persontog, Høringsuttalelse Til Varsel OM Oppstart
60/2016 - 113/285 m. fl Nytt Vestre Viken Sykehus På Brakerøya I Drammen Og Lier Kommune
61/2016 - Evaluering Av 2 Års Prøveperiode Med Grafitti Og Gatekunst
62/2016 - Ettergivelse Av Husleie For Drammen Håndballklubb
63/2016 - Høring - Råd I Kommuner Og Fylkeskommuner For Ungdom, Eldre Personer Med Funksjonsnedsettelse
64/2016 - Del AV 110/531 Drammen Stasjon/Doktor Hansteinsgate Detaljregulering
65/2016 - Kommunens Arbeid Med Bosetting Av Flyktninger
66/2016 - Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 Orientering Om Felles Høringsuttalelse Fra Buskerudbysamarbeidet
67/2016 - Søknad Om Treårig Forsøksordning Med Valgfri Opplæring I Sidemål
68/2016 - Rask Psykisk Helsehjelp
69/2016 - Høring - Fjerning Av Kommunens Mulighet Til Å Innvilge Varig Dispensasjon For Styrer Og Pedagogisk Leder
70/2016 - Høring - Lokalisering Av Politiets Nasjonale Lønns Og Regnskapsenhet
71/2016 - Justering Av Kontrollutvalgets Budsjettramme
Interpellasjon - Karoline Soot
Interpellasjon Victoria Øverland
Interpellasjon Masud Gharankhani
Spørsmål Karoline Soot - Hva har kommunen av tilbud for unge under 30 år som står utenfor arbeid og utdanning i Drammen?
webløsning fra Serit Itum