Bystyremøte 30.01.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/07 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 12.12.06
02/07 - Kommuneplan for Drammen 2007-2018 1.gangsbehandling av planforslag
11/07 - Tagging og graffiti -vidreføring av dagens praksis
03/07 - "Tall ships races" til Drammen
04/07 - Etablering av etikkutvalg
05/07 -Nytt helårsbad på Marinlyst-eierskap-og driftsmodell
06/07 -Evaluering av konkuranseutsatte tiltak i Drammen kommune
07/07 -Utvikling av teaterkvartalet, status
08/07 - Statelige spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet år 2007
09/07 - Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet - høring
10/07 -Lovregulering av reklame i skolen -høringssvar fra Drammen kommune
12/07 -Studiepermisjon for rådmannen- konstituering av stedfortreder
13/07 -Søknad om fritak fra politiske verv
Interpellasjon/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum