Bystyremøte 18.03.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
20/2014 - Protokoll Fra Bystyret 18.2.2014
21/2014 - Fjell Sentrum Og Fjell Skole - Rammer For Paralelloppdrag
22/2014 - Praktisering Av Åpenhet Og Innsyn I Drammen
23/2014 - Drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke 2
24/2014 - Styringsstruktur For Thamsgatens Parkeringshus AS / Grev Wedels Parkeringshus AS
25/2014 - Fordeling Av Statlige Midler tIl Områdesatsing I Byer
26/2014 - Målrettet Økonomisk Satsing På Fysisik Aktivitet, Idrett
27/2014 - Lokalisering Av Nytt Sykehus På Brakerøya - Grunnerverv
28/2014 - Utvikling Gamle Gress - Tilpassning Til UEFA Krav
29/2014 - Suppleringsvalg Av Varamedlemmer TIl Bystyrekomiteene Og Bytte Fast Og Vara I Eldrerådet
30/2014 - Høring - Reservasjonsordning For Fastleger
webløsning fra Serit Itum