Bystyremøte 20.12.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
212/2016 - Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 - Korrigering Av Bystyrets Vedtak
190/2016 - Møteprotokoll Bystyret 23.11.2016 og Bystyremøte 29.11.2016
191/2016 - Status Kommunereform 2016
192/2016 - Intercity Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen, Kommunedelplan Med Konsekvensutredning - 2. Gangsbehandling, Vedtak Av Plan
193/2016 - Handlingsplan Mot Utenforskap Og Ekstremisme. Status Og Veien Videre
194/2016 - Rozenkrantzgata FV283,Kommuneplan. Forslag Til Planprogram Sluttbehandling
195/2016 - Felles Sykkelplan For Buskerudbyområdet - Vedtak Av Plan
196/2016 - Blektjernveien - 4.Strøm Terrasse, Endring Del Av Reguleringsplan
197/2016 - Drammen Museum - Vedtekstendringer
198/2016 - 26/231 Helleristningen AS - Utbyggingsavtale
199/2016 - Driftsavtaler Mellom Kommunen Og Kulturinstitusjoner - Komiteens Innspill Til Vilkår
200/2016 - Eierstrategi For Legevakta I Drammensregionen IKS
201/2016 - Høring Ny Rammeplan For Barnehagens Innhold Og Oppgaver
202/2016 - Høring Forslag til Hjemler I Husbankloven For Behandling Av Personopplysninger
203/2016 - Forslag Til Høringsuttalelse - Kulturminnekompasset: Regional Plan For Kulturminnevern I Buskerud Planforslag OG Handlingsdel
204/2016 - Salg I Parker - Evaluering Av Sommersesongen 2016
205/2016 - Prioritering Av Spillemidler 2017 Drammen Kommune
206/2016 - Plansamarbeidet Mellom Lier Og Drammen Kommuner
207/2016 - Glassverket IF - Økonomi
208/2016 - Eierstrategi For Drammen Scener AS
209/2016 - Plan 2016 - 2019 For Selskapskontroll
210/2016 - Drammensbadet KF - Vedtak Om Etterberegning Av Momskompensasjon
211/2016 - Søknad Om Fritak Fra Politiske Verv Som Varamedlem - Tayfun Candogan
Interpellasjon Ståle Sørensen - Markagrense og Markalov i Drammen
Interpellasjon Masud Gharahkhani - Kontantstøtten
webløsning fra Serit Itum