Bystyremøte 30.05.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
42/07 -Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 24. april 2007
43/07 -Valg av nestleder til styret i Drammensbadet KF
44/07 - Høring av framtidig regional inndeling
45/07 - Navnsetting av veinavn -Fredli v/Stordammen
46/07 - Tilrettelegging av arena for grafitti
47/07 - Lokalhistoriske samlinger
48/07 - Oppfølging av vedtak i bystyret- statusrapportering - 2006
49/07 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2006
Interpellasjoner og spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum