Bystyremøte 19.02.2019 Del 1

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
001/19 Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 18.12.18
002/19 Evaluering av rådmannens tiltaksplan
003/19 El-buss til Spiraltoppen
004/19 Tillatelse og støtte til målgang i Drammen for Tour of Norway 2019
005/19 Vertskommuneavtale mellom Drammen kommune og Nedre Eiker kommune om håndheving av parkeringsbestemmelser
006/19 Rapportering på arbeidet med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet
007/19 Bosettingstall for Drammen kommune 2019
webløsning fra Serit Itum