Bystyremøte 27.11.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
89/07 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 9. oktober 2007
90/07 Selskapsvedtekter for Drammen kommunale pensjonskasse (DKP)
91/07 Styremedlemmer til Drammen kommunale pensjonskasse 2007-2011
92/07 Mælen 2 F m.fl., G.nr. /B.nr. 40/9, 15, 48 og 49 regu reguleringsplan. Sluttbehandling
93/07 Navneendring for "gamle" E-18 i Drammen
94/07 Oppfølging av rusmisbrukere i Drammen kommune forvaltningsrevisjon
95/07 Politiråd i Drammen
96/07 Nyvalg til Kontrollutvalget
97/07 Forslag om sammenslåing av politidistriktene i Buskerud og Oppland fylker
98/07 Drammen kommune - 2. tertialrapport 2007
99/07 Økonomiplan 2008 - 2011 /årsplan og budsjett 2008
webløsning fra Serit Itum