Bystyremøte 24.11.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
70/09 Protokoll fra Bystyret 27. oktober 2009
71/09 Økonomiplan 2010-2013- Årsplan og budsjett 2010
72/09 Kvartalet Tollbugata- Lilleøygata-Bjørnstjerne Bjørnsons gate, reguleringsplan. Sluttbehandling
73/09 Bergstien 51 M.FL.-Sluttbehandling av reguleringsplan
74/09 Motorvegfinans-endring av vedtekter.
75/09 Søknad om deltagelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingvalget 2011
76/09 Søknad om permisjon- Asgeir Osnes - V
webløsning fra Serit Itum