Bystyremøte 31.10.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
101/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 26.09.2006
102/06 - Buskerudveien 178, 180 og del av 182,reg.plan. Sluttbeh.
103/06 - Drammens byjubileum 2011 - Jubileumskomite
104/06 - Delegering av myndighet til Drammen parkering KF
105/06 - Alternativ lokalisering av ny ungdomsskole på Strømse
106/06 - Drammen kommune- 2. tertialrapport 2006
107/06 - Høringsuttalelse til statens vegvesen
spørsmål til bystyre
Ypsilon - orientering
webløsning fra Serit Itum