Bystyremøte 29.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
174/16 Møteprotokoll Bystyret 01.11.2016
175/16 Drammen Kommunes Eierskap I Papirbredden Innovasjon AS
176/16 Økonomiplan 2017 - 2020 / Årsbudsjett 2017
177/16 Detaljregulering For E134 Strømsåstunnelen - Sluttbehandling Av Reguleringsplan
178/16 Kirken Som Kulturaktør
179/16 Høring - Organisering Av Eiendomsoppmålingen
180/16 Høring - Endring I Forskrift Om Kommunal Betaling For Utskrivningsklare Pasienter - Innføring Av Betalingsplikt For Utskrivningsklare Pasienter I Psykisk Helsevern Og TSB
181/16 Behovsanalyse For Helse Og Omsorgsdistriktene 2016 - 2040
182/16 Høring - Nasjonale Faglige Retningslinjer For Skolehelsetjenesten Og Helsestasjon For Ungdom
183/16 Høring - Mer Å Hente
184/16 Høring - Nærpolitireformen I Sørøst Politidistrikt
185/16 Høring - Høringsutkast Til Strategisk Næringsplan For Lier Kommune
186/16 Høringsutkast Strategisk Næringsplan For Drammen 2017 - 2020
Interpellasjon - Flere arbeidsplasser innen handel
webløsning fra Serit Itum