Bystyremøte 04.04.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
23/18 Møteprotokoll fra møtet i bystyret 20.02.18 og 13.03.18
24/18 Orienteringssak: Status etablering av Nye Drammen
25/18 Valg av kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg
26/18 Eldrerådets årsmelding for 2017
27/18 Eierstrategi for Brageteatret - regionteater for Buskerud AS
28/18 117/402, 117/438, 117/306, 117/959 m.fl., områderegulering for Travbanen - Berskaug. Avtale om utarbeidelse av områderegulering for Travbanen - Berskaug
29/18 Hovedplan vei og trafikk 2018-2022
30/18 Tollbugata - prøveprosjekt
31/18 Høring - Endringer av politidistriktsgrenser
32/18 Høring - Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF
33/18 Samlokalisering av helsehus og legevakt med nytt sykehus
34/18 Felles sykkelplan for Buskerudbyen - Handlingsprogram 2018-23
35/18 Tilsynsordning for utsalgssteder etter tobakksskadeloven
36/18 Samarbeidsavtale med PBL
37/18 Etablering av oppsøkende barnehageteam
38/18 Statusrapport Inkludering IL 2017
39/18 Vann og avløp - avgiftsregime
40/18 Aktivitetsskole og skolefritidsordning - endring i tilbudet
41/18 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - Åpne møteplasser 2018
42/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017
43/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll innen pleie og omsorgstjenesten
Interpellasjon - Hilde Hovengen - Innfør samboergaranti i Drammen Kommune
Interpellasjon - Ulf Erik Knudsen, Hilde Hovengen, Lavrans Kierulf og Arild Østeby (FrP) - Interpellasjon Buskerud bypakke 2
webløsning fra Serit Itum