Bystyremøte 21.06.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
72/2016 - Møteprotokoll Fra Bystyret 31.05.2016
73/2016 - Drammen Bykasse - Årsberetning Og Regnskap 2015
74/2016 - Drammen Kommunes Lånefond - Årsberetning Og Regnskap 2015
75/2016 - Drammen Eiendom KF - Årsberetning Og Regnskap 2015
76/2016 - Drammen Drift KF - Årsberetning Og Regnskap 2015
77/2016 - Drammen Kjøkken KF - Årsberetning Og Regnskap 2015
78/2016 - Drammen Parkering KF - Årsberetning Og Regnskap 2015
79/2016 - Drammensbadet KF - Årsberetning Og Regnskap 2015
80/2016 - Drammen Kommunale Pensjonskasse - Årsberetning Og Regnskap 2015
81/2016 - Drammen Kommune - Finansrapport 2015
82/2016 - Registrering Av Kommunal Kunst - Status Og Videre Plan
83/2016 - Drammen Kommune - 1.Tertialrapport 2016
84/2016 - Innføring Av Oppgaveutvalg Som Prøveordning
85/2016 - Drammen Kommune - Generelt Delegeringsreglement
86/2016 - Forslag På Meddommere/Lagrettemedlemmer Til Borgarting Lagmannsrett, Drammen
87/2016 - Formannskapet Utsatte Sak 87/2016 Til September 2016 - Drammen Kommunes Eierpolitikk 2016-2020
88/2016 - Næringsvekst 2020 - Et Samarbeidsprosjekt Mellom Næringslivet Og Drammen Kommune
89/2016 - Grundersenter
90/2016 - Høring - Strategisk Næringsplan Øvre Eiker Kommune 2016-2019
91/2016 - FV. 319 Svelvikveien - Kommunedelplan Med Konsekvensutredning. Sluttbehandling
92/2016 - Reguleringsplan For E134 Strømsåstunnelen - Sluttbehandling Av Planprogram
93/2016 - Ny Kulturpolitikk
94/2016 - 116/93 og 117/144 M. FL. - Buskerudveien 119 - 131 - Reguleringsplan - Sluttbehandling
95/2016 - Gatenorm For Drammen Kommune - Revisjon
96/2016 - Husleiefastsetting I Kommunale Utleieboliger
97/206 - 110/141, 110/538, 110/537 - Centralkvartalet, detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Fastsettelse Av Planprogram
98/2016 - 113/602, ABB Holmen - Detaljregulering - Sluttbehandlig
99/2016 - Høring - Kvalutets Og Strukturreform I Barnevernet
100/206 - Alkoholsaker I Drammen Kommune. Retningslinjer For Perioden 2016 - 2020
101/2016 - Høring - Forslag Om Endring I Lov Om Bostøtte - Utvidet Adgang til Å Gi Bostøtte
102/2016 - Læringsløp Drammen - Å Lykkes I Hele Næringsløpet
103/2016 - Kartlegging Av Forebyggende Og Helsefremmende Tilbud Til Innvandrere Over 60År i Drammen
104/2016 - Høring - Felles Sykkelplan For Buskerudbyområdet
105/2016 - Høring -Forslag Til Endringer I Opplæringsloven Og Friskoleloven - Nytt Kapittel Om Skolemiljø
106/2016 - Forvaltningsrevisjon Om Offentlige Anskaffelser - Bykassen
107/2016 - Forvaltningsrevisjon Om Etterlevelse Av regelverket For Offentlige Anskaffelser Innen Drammen Kommunes Foretak
108/2016 - Kommunereform - Søknad Om Å Danne En Ny Kommune
109/2016 - Godtgjørelse Til Arbeidsgruppe Oppnevnt Av Kontrollutvalget
110/2016 - Godtgjøring For Folkevalgte Studenter Med Studiested Utenbys
111/2016 - Gulskogen - Hokksund, Kommunedelplan Med Konsekvensutredning For Dobbeltspor Og Hensettingsanlegg, Sluttbehandling Av Planprogram
112/2016 - Reginreformen - Buskerud Som Del Av En Ny Folkevalgt Region
webløsning fra Serit Itum