Bystyremøte 25.04.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
38/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 28.03.06
39/06 - Kniveåsen Nord, reguleringsplan. Sluttbehandling
40/06 - Forvaltningsreform og oppgavefordeling
42/06 - Brager Finans AS, Bombay cocktail bar, Engene 8, skjenkeb..
43/06 - Endring av renovasjonsforskrifter for Drammensregionen
44/06 - Høringssvar - prinsipper for opplæring
45/06 - Fritak for skriftlig sidemål i ungdomsskolen - søkn. om fritak
41/06 - Palmen AS, Eliesonsgt.4, ny beh. av søknad om skjenkebev..
46/06 - "Tall Ships Races" til Drammen
47/06 - Eierforhold i Teaterkvartalet
48/06 - Nytt sykehus i Drammensregionen
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum