Bystyremøte 22.03.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
13/11 Protokoll fra Bystyret 15.02.2011
14/11 Ny sak - Fjell 2020 - Mot en bedre framtid - Hovedprosjekt
15/11 Uteserveringer og utendørs salg i Drammen retningsinjer for utforming og plassering
16/11 Kulturforum
17/11 Tilskudd til kulturlivet - Amatørkulturen i fokus
18/11 Høring - Kulturskoleløftet - Kulturskole for alle
19/11 Retningslinjer for torghandel på Strømsø torg og Torgeir Vraas Plass
20/11 Revidering av vedtekter - Drammen kommunale barnehager
21/11 Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager
22/11 Barnehage og skolebehovsanalyse 2010-2026
23/11 Høring - Nasjonal faglig retningslinjer for utredning,behandling og oppfølgning av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser
24/11 Kommuneplan for Drammen 2013 - 2036
25/11 Kommuneplan for Lier - Avtale om plansammarbeid for Lierstranda og Brakerøya
26/11 Thorrudgata 12-14, Reguleringsplan klage på vedtatt plan
27/11 Suppleringsvalg for Lene Camilla Westgaard-Halle, Høyre
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum