Bystyremøte 16.02.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
1/10 Protokoll fra Bystyret 2010
2/10 Utvidelse av Vestviken 110 IKS
3/10 Betalingssatser i SFO-forslag om nye nyekategorier
4/10 Søknad om fritak fra kontrollutvalget
5/10 Rulling av kommuneplan for Drammen- planstrategi 2011/2012
6/10 Vintergate 19, sluttbehandling av reguleringsplan
Interpellasjon/ spørsmål
webløsning fra Serit Itum