Bystyremøte 19.05.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
58/2015 - Møteprotokoll Fra Bystyret 28 April 2015
59/2015 - Status For Kommunereformarbeidet i Drammen Kommune
60/2015 - Boligmelding For Drammen Kommune-Avsluttende Behandling
61/2015 - Krav Om Høyere Lærertetthet I Drammensskolen
62/2015 - Oppheving Av Lite Aktuelle Eldre Reguleringsplaner - Sluttbehandling
63/2015 - Fjell 2020 - Utvikling av "Dumpa"
64/2015 - Etablering Av Friluftspark I Hamborgstrømsskogen - Uttalelse
65/2015 - Revidering Av Tilskuddsordning Til Helse Og Sosialformål For Frivillige Organisasjoner I Drammen Kommune
66/2015 - Lærerspesialister - Ny Karrierevei For Lærere
67/2015 - Sammarbeidsavtale 2 Mellom Jernbaneverket, NSB AS, ROM AS Og Drammen Kommune
webløsning fra Serit Itum