Bystyremøte 19.06.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
60/2012 - Protokoll Fra Bystyret 22.05.2012
61/2012 - Endret Tildelingsmodell Av Kommunalt Tilskudd Til ikke-Kommunale Barnehager
62/2012 - Høring - Når Sant Skal Sies Om Pårørendeomsorg
63/2012 - Høring - Nou 2012:6 Arbeidsrettete Tiltak
64/2012 - Utredning Av Helsehus
65/2012 - Beboerparkering - Innføring Og Forskrift
66/2012 - Høring - Endring Av Lov Om Folkebibliotek
67/2012 - Forslag Til Endringer I Valgloven Og Valgforskriften
68/2012 - Forslag På Meddommere/Lagrettemedlemmer Til Drammen Tingrett
69/2012 - Årsmeldinger 2011 Regionale Samarbeidsorgan
70/2012 - Høring - Fylkesvegstrategi 2014-2023
71/2012 - Høring - Konseptvalgutredning For IC-Strekningene Oslo-Halden
72/2012 - Høring- Konseptvalgutredning (KVU) For Godsterminal, Sporarealer
73/2012 - Bjørnstjerne Bjørnsons Gate, FV. 282, Parsel Jernbanegata - Telthusgata
74/2012 - Framtidig Kjøremønster På Bybrua
75/2012 Energiselskapet Buskerud AS - Felles Eierstrategisk Plattform
76/2012 - Bydelskonferanser 2012
77/2012 - Kommunen, Innbyggerne Og Kirke-, Tros- Og Livssynssamfunn
78/2012 - Suppleringsvalg Til Komiteene
80/2012 - Drammen Bykasse - Årsberetning Og Regnskap 2011
81/2012 - Drammen Kommunes Lånefond - Årsberetning Og Regnskap 2011
82/2012 - Drammen Eiendom KF - Årsberetning Og Regnskap 2011
83/2012 - Drammen Drift KF - Årsberetning Og Regnskap 2011
84/2012 - Drammen Kjøkken KF - Årsberetning Og Regnskap 2011
85/2012 Drammen Parkekring KF - Årsberetning Og Regnskap 2011
86/2012 - Drammenbadet KF - Årsberetning Og Regnskap 2011
87/2012 - Drammen Kommune - Finansrapport 2011
88/2012 - Kontrollutvalgets Årsrapport For 2011
79/2012 - Drammen Kommune - 1. Tertialrapport/Revidert Årsbudsjett 2012
webløsning fra Serit Itum