Bystyremøte 24.11.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
129/2015 - Møteprotokoll Fra Bystyret 20.10.2015
130/2015 - Valg Av Medlemmer Til Oslofjordens Friluftsråd Og Representantskapet I Osloregionens Europakontor
131/2015 - Drammen Kommune - 2 Tertialrapport
133/2015 - Lokalisering Av Administrasjonssted For Sør-Øst Politidistrikt
134/2015 - 110/535 M.FL Torgeir Vraas Plass, Reguleringsplan, Forslag Til Planprogram,Sluttbehandling
135/2015 - Høring - Einskilde Endringar I Inndelingslova Og Kommunelova
136/2015 - Detaljregulering For FV319 Svelvikveien Strekningen Oscar Kiærs Vei - Hans Tordens Gate
137/2015 - 26/370 M. FL - Drammen Glassverk - Reguleringsplan - Forslag Til Planprogram - Sluttbehandling
138/2015 - Kommunedelplan Med Konsekvensutredning For Intercitystrekningen Av Vestfoldbanen; Drammen - Kobbervikdalen
139/2015 - Høring - Revisjon Av Samordnet Areal - Og Transportstrategi
140/2015 - Mulighetsstudie For Bybane I Lier, Drammen Og Nedre Eiker
141/2015 - Drammen Park Aktivitetsområde - Idrettsfunksjonell Forhåndsgodkjenning
142/2015 - Rullering Av Handlingsprogrammet For Anlegg
143/2015 - Høringsuttalelse - Mulighetsstudien - Vurdering Av Nasjonale Og Regionale
145/2015 - Høring - Forslag Til Endringer I Helse Og Omsorgstjenesteloven Og Helsepersonelloven
146/2015 - Arbeidet Med Kommunereform I Drammen Kommune
147/2015 - Høring På Utkast TiL Revidert Standard For Elektronisk Kommunikasjon
148/2015 - Overgang Til Kommunale Lav Og Nullutslippsbiler
149/2015 - Høring - Mulighet Til Å Tilby Grunnskoleopplæring Til Ungdommer Som Har Rett Til Videregående Opplæring
150/2015 - Revidert Handlingsplan For Buskerudbypakke 1 2014-17 Med Tiltaksplan 2016
152/2015 - Navnesaker 2015
153/2015 - Høring - Fjerne Lovens Anbefaling Om Maksimal Skolestørrelse
155/2015 - Selskapskontroll Av Drammen Scener AS
156/2015 - Selskapskontroll Av Legevakta I Drammensregionen IKS
157/2015 - Søknad Om Permisjon Fra Politiske Verv - Mustafa Unsal
149/2015 DEL2 - Høring - Mulighet Til Å Tilby Grunnskoleopplæring Til Ungdommer Som Har Rett Til Videregående Opplæring
151/2015 - Høring - Klargjøring Av Når Opplæringsplikten Opphører Ved Utenlandsopphold
154/2015 - Høring - Friere Skolevalg På Tvers Av Fylkesgrensene
132/2015 - Økonomiplan 2016 - 2019/Årsbudsjett 2016
Interpellasjon - Strømsø skole som atelierhus
webløsning fra Serit Itum