Bystyremøte 30.10.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
166/18 Utbygging av Marienlyst skole
172/18 Ishall i Drammen - prosess for videre arbeid Privat initiativ for realisering av ishall i Drammen
162/18 Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 25.09.18
163/18 Orientering om rapport: Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkt
164/18 Intern evaluering brukervalg hjemmesykepleie
165/18 Samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
167/18 Detaljregulering for Skjelsbekk - 2.gangsbehandling, vedtak av plan
168/18 Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376 - 2.gangsbehandling, vedtak av reguleringsplan Detaljregulering
169 Rosenkrantzgata 376 - 117/1000 - Utbyggingsavtale
170/18 Fortetting i villaområdene - prosess for håndtering av plan- og byggesaker
171/18 Byttesentral
173/18 Biologisk mangfold i byggesonen Tiltak for ivaretakelse
174/18 Harmonien - utbygging
175/18 Avvikling av Kommuneadvokaten i Drammensregionen som §27-samarbeid
176/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Nicoline Bjerge Schie
177/18 Drammen kommune - 2. tertialrapport 2018
178/18 Rapport fra BKR - politisk styring og kontroll i Drammen kommune
179/18 Innbyggerforslag etter kommuneloven § 39a - Utbyggere ødelegger bokvaliteten i småhusområder for innbyggere i Drammen
Interpellasjon Ståle Sørensen (MDG)
Interpellasjon Arve Vannebo (AP) - Mer uteservering og byliv
webløsning fra Serit Itum