Bystyremøte 12.12.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
117/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 28/11-06
122/06 - Tagging og graffiti - videreføring av dagens praksis
118/06 - Bystyret - referatsaker
119/06 - Sanatorieveien 46. reguleringsplan, avsluttende behandling
120/06 - Byskjerm i Drammen
121/06 - Tidl. barnevernsbarn - kommunal ordning for billighetserstatning
123/06 - Union scene - Drammen internasjonale kultursenter utvikling av eiendom
124/06 - Gebyrutvikling 2007/10, vann og avløp
Interpellasjoner/spørsmål til bystyre
webløsning fra Serit Itum