Bystyremøte 11.10.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
79/11 Protokoll fra Bystyrets konstituerende møte 4. Oktober 2011
80/11 Reviderte reglement for politiske organ
81/11 Generelt delegeringsreglement
82/11 Valg av styrer, råd og utvalg for valgperioden 2011-2015
webløsning fra Serit Itum