Bystyremøte 01.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
152/2016 - Møteprotokoll Fra Bystyret 20.09.2016
153/2016 - Drammen Kommune - 2. Tertialrapport 2016
154/2016 - Revidert Handlingsplan For Mangfold Og Inkludering
155/2016 - Barnehage Og Skolebehovsanalyse 2016 - 2036
156/2016 - Søskenmoderasjon Og Friplasser I Kommunale Tilbud Med Egenbetaling
157/2016 - Høring - Forslag Til Ny Lov Om Omsorgssentre For Enslige Mindreårige Flyktninger
158/2016 - DHK - Søknad Om Ettergivelse Av Husleie 2015
159/2016 - Nøsted, Transformasjonsområde E, Områdeprogram
160/2016 - Klage På Planvedtak - Områderegulering Med Tilhørende KU For Nytt Vestre Viken Sykehus På Brakerøya
161/2016 - 33/61 Mfl Kobbervikdalen 149, Detaljregulering - Andregangsbehandling Og Vedtak Av Plan
162/2016 - Evalkuering Av Prosjektet "Ditt Valg - Bolig Først"
163/2016 - Høring Om Forslag Til Endringer Trygderegelverket I Lys Av Asylsøkersituasjonen
164/2016 - Globus - Internasjonal Mat Og Kulturfestival 2016 Evaluering
165/2016 - Temaplan For Fysisk Aktivitet, Idrett Og Friluftsliv 2017 - 2020
166/2016 - Driftsavtaler Mellom Kommunen Og Kulturinstitusjoner - Saken Ble Utsatt I Kommitèmøtet 6 September
167/2016 - Prinsippsak - Kommunal Mellomfinansiering Av Spillemidler
168/2016 - Revidert Eierstrategi For Renovasjonsselskapet For Drammensregionen(RFD)
169/2016 - Prinsipper For Samarbeid Med Andre Myndigheter Og Private Om Utarbeidelse Av Forslag Til Områderegulering
170/2016 - Forvaltningsrevisjon Om Etikk Og Varsling
171/2016 - Reglement For Delegering Og Instillingsrett I Drammen Kommune
172/2016 - Suppleringsvalg - 1 Nytt Varamedlem Til Forliksrådet
173/2016 - Søknad Om Fritak Fra Politiske Verv Som Varamedlem - Terje Menkerud
Interpellasjon 17 - Overnattingssted for tiggere i Drammen
Interpellasjon 18 - Gi Drammen dysleksi- og dyskalkulivennlige skoler!
webløsning fra Serit Itum