Bystyremøte 15.06.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Utdeling av KS-medalje
49/2011 Protokoll fra Bystyret 24.05.2011
50/2011 Evaluering av Ungdomsrådet
51/2011 Støtte til habilitering for hjemmeboende barn med spesielle behov
52/2011 Reduserte fartsgrenser i sentrum - Sluttbehandling
53/2011 Samarbeidsavtale mellom Drammen Kommune og Drammen Idrettsråd
54/2011 Samhandlingsreformen
55/2011 Strategisk næringsplan for Drammen
56/2011 IKS for VA-området
57/2011 Drammen Park forprosjektet for videre utvikling
58/2011 Stadfesting av planprogram for felles areal - Og transportplan for Buskerudbyen 2013 - 2023
59/2011 Reguleringsplan for del av Åssiden Idrettsanlegg - Sluttbehandling
60/2011 Bystrategi for Drammen 2013 - 2036
61/2011 Drammen Eiendom KF - Årsberetning og regnskap 2010
62/2011 Drammen Kommune - Finansrapport 2010
63/2011 Drammen Kommunes lånefond - Årsberetning og Regnskap 2010
64/2011 Drammensbadet KF - Årsberetning og regnskap 2011
65/2011 Drammen Parkering KF - Årsberetning og regnskap 2010
66/2011 Drammen Bykasse - Årsberetning og regnskap 2010
67/2011 Drammen Kjøkken KF - Årsberetning og regnskap 2010
68/2011 Drammen Drift KR - Årsberetning og regnskap
69/2011 Interkommunalt plansamarbeid for Lierstranda - Brakerøya
70/2011 Årsmeldinger 2010 Regionale samarbeidsorgan
72/2011 Drammen Barnehager KF - Årsberetning og regnskap 2010
73/2011 Orientering om bydelskonferansene 2011
71/2011 Drammen Kommune - 1.Tertialrapport/revidert årsbudsjett 2011
Spørsmål - Ulf Erik Knudsen - "integrering"
Spørsmål - Per Otto Borgen - "Vandrehjem"
Interpellasjon - Ulf Erik Knudsen - "Parkering"
webløsning fra Serit Itum