Bystyremøte 25.11.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
128/2014 - Protokoll Fra Bystyrets Møte 28.10.2014
143/2014 - Kommunestyre Og Fylkestingvalget 2015 - Fastsetting Av Valgdag Og Åpningstid - Fornyet Behandling
129/2014 - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015
130/2014 - Kommunens Arbeid Mot Radikalisering Og Voldelig Ekstremisme
131/2014 - Samarbeidsavtake Mellom Drammen Kommune Og Papirbredden Innovasjon AS
132/2014 - Drammen Eiendom KF - Forslag Til Ny Eierstrategi
133/2014 - Etablering Av Samarbeidsavtale Mellom Drammen Kommune Og Høgskolen I Buskerud Og Vestfold (HBV)
134/2014 - Digitaliseringsstrategi For Drammen Kommune
135/2014 - Endring Av Antall Stemmekretser
136/2014 - Utleie Av Skolelokaler Til Frivillig Sektor - Prinsipielle Avklaringer
137/2014 - Høring - Lov Om Sosiale Tjenester I Arbeids Og Velferdsforvaltningen
138/2014 - Høring - Utvidet Rekvireringsrett For Helsesøstre Og Jordmødre
139/2014 - Høring - Forskrift Om Tilgang Til Helseopplysninger Mellom Virksomheter
140/2014 - Kommunale Brygger - Regulering Av Bruk
141/2014 - Søknad Om Permisjon Fra Verv - Jon Birger Ellingsen
142/2014 - Søknad Om Permisjon Fra Verv - Christina Højer Mørkve
Interpellasjon Masud Gharahkhani (AP) og Jon Helgheim (FrP)
interpellasjon Haydar Øzbal
webløsning fra Serit Itum