Bystyremøte 06.10.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
108/2015 KOMMUNESTYREVALGET 2015 I DRAMMEN KOMMUNE - GODKJENNING AV VALGOPPGJØR
109/2015 ORIENTERING OM REGELVERKET FOR VALG AV FORMANNSKAP OG KOMITEER
110/2015 VALG AV FORMANNSKAP FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019
111/2015 VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019
112/2015 VALG AV REPRESENTANTER TIL KONTROLLUTVALGET
113/2015 VALG AV BYSTYREKOMITÉER FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019
webløsning fra Serit Itum