Bystyremøte 28.04.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
17/09 Protokoll fra bystyret 24. mars 2009
18/09 Ny ringforbindelse 132 kv kraftlinjer i Drammen. Klage på konsesjonsvedtak vedr. strekningen Bråtan-Bragernes
19/09 Høring-lov om sosiale tjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen
20/09 Valg av styremedlemmer til Drammen drift KF, Drammen eiendom KF, Drammen barnehage KF, Drammen kjøkken KF og Drammensbadet KF
21/09 Årsmelding
Interpelasjoner / spørsmål
webløsning fra Serit Itum