Bystyremøte 26.09.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
90/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29.08.06
91/06 - Tiltak for bedre lokal luftforurensning
92/06 - Nye rutiner for tildelingsordning/-kriterier for kulturmidler
93/06 - Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial, suppl.valg
94/06 - Utbyggingavtaler - sluttbehandling
95/06 - Reguleringsplan for del av søndre Fjell platå
96/06 - Ing.Rybergsgt. 20 og 42, reguleringsplan - sluttbehandling
97/06 - Drammen kommunale pensjonskasse
98/06 - Valg av styremedlemmer til Drm drift KF og Drm.eiendom KF.
99/06 - Strategiplan for Drammen Havn 2006-2015
100/06 - Kommunestyret og fylkestingsvalget 2007 - valgdag
Interpellasjoner/spørsmål til bystyre
webløsning fra Serit Itum