Bystyremøte 24.04.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
30/2012 - Protokoll Fra Bystyret
31/2012 - Høring Om Forslag Til Endringer I Folketrygdloven - Stønad Til Utgifter
32/2012 - Høring - Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd
33/2012 - Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykiske helsevern i regionale sikkerhetavdelinger
34/2012 - Boligsosial handlingsplan 2012 -2014
35/2012 - Høring - NOU 2012:1 til barn beste - Ny lovgivning for barnehage
36/2012 - Etablering av ST.Laurentius skole i Drammen kommune
37/2012 - Høring - NOU 2011:20 Ungdom, makt medvirkning
38/2012 - Kjøtselsplan Bragernesåsen, Hamborgstrømskogen og deler av
39/2012 - Retningslinjer for alkoholsaker 2012 - 2016
40/2012 - Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen
41/2012 - Høring vedrørende endringer i piggdekkbestemmelsene i veitrafikklovgivining
42/2012 - Høring - Kollektivtransportplan Buskerud
43/2012 - Bystrategi for Drammen 2013 - 2036
45/2012 - Bystrategi for Drammen, valg av utviklingsretning
44/2012 - Høring - nasjonal transportplan 2014-2023
46/2012 - Mål, strategier og tiltak for utvikling av strømsø sentrum
47/2012 - Drammen kommunes årsmelding for 2011
Interpellasjon - Språkferdigheter Hos Ansatte I Barnehagene
Spørsmål - Drammen Kommunes Offentlige Skittentøyvask Mot Gulskogen Senter
webløsning fra Serit Itum