Bystyremøte 15.02.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
1/11 Protokoll fra bystyret 14.02.2010
2/11 Søknad om fritak fra politiske verv- Tom Hedalen
3/11 Prosjekt 1824-sluttrapport, overgang til drift og anbefaling om videre arbeid
4/11 Fritt brukervalg hjemmesykepleie i DRammen kommune
5/11 Høring-forslag til regional delplan for universell utforming- Buskerud 2025
6/11 Høring om virkemidler i samhandlingsreform
7/11 Høring-NOU 2010:8 med forsketrang og lekelyst
8/11 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra gjennomgang av hjemmetjenesten
9/11 Forvaltningsrevisjonsrapport fra gjennomgang av investeringsprosjektet Danvik skole
10/11 Forvaltningsrapport fra gjennomgang av barnevernet i Drammen kommune
11/11 Forvaltningsrevisjonsrapport- gjennomgang av utbyggningen Bragernes strand
12/11 Legevakta i Drammensregionen IKS- endring av eierskap
Interpellasjon
Interpellasjon
Interpellasjon
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum