Bystyremøte 25.09.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Konstituering av bystyret, formannskap og bystyrekomiteer
webløsning fra Serit Itum