Bystyremøte 27.05.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
48/08 Protokoll fra møte i bystyret 22.april 2008
49/08 Drammen nordmark, reguleringsplan sluttbehandling
50/08 Reguleringsplan for Holmestrandsveien med gang og sykkel...
51/08 Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen-reguleringsplan...
52/08 Reguleringsplan for barnehage på Bekkevollen-sluttbehandl...
53/08 Revidering av vedtekter for kommunaleforetak (KF)
54/08 Utbyggingsavtale- Kikkut terrasse
55/08 Oppfølgingsplan-unge sosialhjelpsmottakere 18-24 år
56/08 Retningslinjer for behandling av saker om skjenke-,salgs-og..
58/08 Drammen eiendom KF- desisjon årsregnskap 2007
59/08 Drammen drift KF-desisjon årsregnskap 2007
60/08 Drammen barnehager KF- desisjon årsregnskap2007
61/08 Drammen parkering KF- desisjon årsregnskap 2007
62/08 Drammen kjøkken KF- desisjon årsregnskap 2007
63/08 Drammen konkeranse KF- desisjon årsregnskap 2007
64/08 Søknad om fritakpolitisk verv- Randi Schea- FRP
65/08 Drammen deltakelse i prosjekt økoløft i kommune
66/08 Flyktningmottak- ønske om etablering
Interpelasjon/spørsmål
webløsning fra Serit Itum