Bystyremøte 20.05.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
46/2014 - Protokoll Fra Bystyremøte 23.03.2014
47/2014 - Ingeniør Rybergsgate 40-42 - Detaljreguleringsplan-1.Gangs Behandling
48/2014 - Godkjenning Av Avtalen Om Videreføring Av Buskerudbysamarbeidet
49/2014 - Styremedlemmer Til Drammen Kommunale Pensjonskasse 2014-2016
50/2014 - Høring - Samarbeidsplattform For Vestregionen
51/2014 - Kunstnerisk Utsmykning Av Kommunale Bygg Og Offentlige Uterom - Samordning
52/2014 - Plan For Utvikling Av Gravplasser - Mandat
53/2014 - Navnesaker 2014
54/2014 - Bruk Av Pensjonister Med Fagutdanning I Helse, Sosial Og Omsorg
55/2014 - Svømmeopplæring I Drammenskolen
56/2014 - Forsøk Med Nedsatt Stemmerettsalder Til 16 År
57/2014 - Avtale Om Bruk Av Anleggsbidragsmodellen
58/2014 - Søknad Om Permisjon Fra Verv - Jon Birger Ellingsen
Interpellasjon - Drammen kommunes parkeringsregime
Interpellasjon - Ulf Erik Knudsen
Interpellasjon - Ståle Sørensen
webløsning fra Serit Itum