Bystyremøte 16.12.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
144/2014 - Protokoll Fra Bystyret 25.11.2014
145/2014 - Sammenslåing Av Kommunene Drammen Og Svelvik
146/2014 - Høring - Regional Plan For Vannforvaltning Og Regionalt Tiltaksprogram For Vannregion Vestviken
147/2014 - Høring - Planprogram For Regional Areal Og Transportplan
148/2014 - Avtale Om Overføring Av Rett Til Justering Av Merverdiavgift
149/2014 - Gråsoneveier Etappe 3
150/2014 - Høring: Opphevelse Av Konsesjonsloven Og Boplikten
151/2014 - Eierstrategi For Glitrevannverkets IKS
152/2014 - Politisk Styringsstruktur - Ulike Modeller
153/2014 - Godkjenning Av Avtale Om Belønningstilskudd 2014-2017
154/2014 - Statsbudsjettet 2015 - Endringer Som Følger Av Budsjettavtalen Mellom Regjeringen Og Samarbeidspartiene På Stortingen
155/2014 - Høring - Forslag Om Endring I Privatskoleloven (Ny Friskolelov)
156/2015 - Høring - Utvidelse Av Adgangen Til Å Pålegge Hjelpetiltak Med
157/2014 - Høring - Forslag TIl Endring I Statsborgerloven
158/2014 - Høring - Forslag Om Å Endre Reglene Om KRav Om Relevant Kompetanse I Undervisningen
159/2014 - Høring - Forslag Om Å Endre Navnet På Faget Relgion, Livssyn Og Etikk (RLE), Og Innføre En Bestemmelse Om Tidsbruk I Læreplanen
160/2014 - Høring - Forslag Til Endringer I Opplæringsloven Og Privatskoleloven - Rett Til Å Ta Avgjørelser På Barnets Vegne I Skolesammenheng
161/2014 - Høring - Forlsag Til Endringer I Barnehageloven Og Tilhørende Forskrifter
162/2014 - Sluttrapport - Boligsosialt Utviklingsprogram
163/2014 - Høring - Endringer I Bostøtteloven
164/2014 - Utkast Til Rundskriv - Tvang Og Makt Ovenfor Personer Med Utviklingshemming
165/2014 - Høring - Forenkling Av Regelverket For Dekning Av Pasienters Reiseutgifter (Pasienttransport)
166/2014 - Endring I Hallrefusjon - Innføring Av Ny Tilskuddsordning
167/2014 - Prioritering Av Spillemidler 2015
168/2014 - Skjenkestua AS, Schultz Gate 36
169/2014 - Søknad Om Endring Av AS Vinmonopolets Utsalgssted På Strømsø
Interpellasjon - Jon Helgheim - Lokalt Tiggeforbud
webløsning fra Serit Itum